ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 รับสมัครพนักงานราชการ
ณ ศูนย์การสึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี งานบุคคล
25 มี.ค. 57 สอบพนักงานราชการ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี งานบุคคล
03 พ.ค. 57 ถึง 04 พ.ค. 57 เชิญนักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ โดยเครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง และศูนย์ฯ
26 พ.ค. 57 ถึง 30 มิ.ย. 57 เปิดสมัครรับนักเรียนรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม
สุภาพ มูลนิธิคุณพุ่ม
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กและวันปีใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
สวยงาม งานวิชาการ
01 มิ.ย. 58 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)
ขอให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มที่3  และพี่เลี้ยงกลุ่มที่  2  เข้าร่วม  และขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดั่งกล่าว ในวันที่ 1  มิถุนายน  2558   ณ  วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  จังหวัดสระบุรี เวลา  17.00 น. ได้ตามวันและเวลา
ชุดปฏิบัติธรรม ชุดสุภาพ หรือชุดผ้าไทย งานประชาสัมพันธ์
10 มิ.ย. 58 ถึง 11 มิ.ย. 58 โครงการพัฒนากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ กลุ่มเครือข่ายที่ 6 ปีงบประมาณ 2558


ชุดสุภาพ งานประชาสัมพันธ์