ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ข้อมูลสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2556 221
เอกสารทุนคุณพุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 38.61 KB 61
แบบคัดกรองใหม่57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 148.52 KB 62
งานสื่อ และคูปองการศึกษา
แนวปฏิบัติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.28 KB 274
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับเขต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.43 KB 226
พรบ.การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 232
ประกาศกระทรวง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.67 KB 262
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.83 KB 304
ประกาศกระทรวง เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์คนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.03 KB 231
แนวทางปฏิบัติของศูนย์การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 121.28 KB 215
แนวปฏิบัติสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.43 KB 184
พรบ.การศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 126.52 KB 210
ประกาศกระทรวง เรื่องหลักเกณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.67 KB 205
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.83 KB 278
ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑคนพิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.03 KB 5272
แบบคำขอส่งคืนสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.62 KB 171
แบบรับคืนสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 404.23 KB 161
สัญญายืมสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 381.14 KB 238
สัญญาค้ำประกัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.71 KB 213
มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 158.78 KB 205
มาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.16 KB 213
กำหนดค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.13 KB 196
มาตรฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 521
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 1738
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 31.65 KB 452
บทความวิชาการ
การทำวิจัยในชั้นเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 202.59 KB 269
เด็กก่อนวัยเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 138.88 KB 394
แผนการให้บริการเฉพาะครอบครัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 166.76 KB 238
แผ่นพับศูนย์
แผ่นพับศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.สระบุรี ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 104
แผ่นพับมาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.65 MB 83