ภาพกิจกรรม
พิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2560
( จำนวน 47 รูป / ดู 70 ครั้ง )
จิตอาสาเลี้ยงอาหารเด็ก
( จำนวน 43 รูป / ดู 51 ครั้ง )
การประชุมชี้แจงการใช้คูปอง และรับมอบคูปองการศึกษา ครั้งที่ ๑
( จำนวน 15 รูป / ดู 150 ครั้ง )
การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
( จำนวน 29 รูป / ดู 318 ครั้ง )
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา2560
( จำนวน 51 รูป / ดู 474 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
( จำนวน 27 รูป / ดู 315 ครั้ง )
โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย
( จำนวน 82 รูป / ดู 856 ครั้ง )
วันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 63 รูป / ดู 498 ครั้ง )
พิธีเปิดหน่วยบริการแก่งคอย
( จำนวน 119 รูป / ดู 851 ครั้ง )
กิจกรรมวันไหว้ครู
( จำนวน 54 รูป / ดู 782 ครั้ง )