ภาพกิจกรรม
วันสงกรานต์
( จำนวน 68 รูป / ดู 613 ครั้ง )
กีฬาสีนักเรียน
( จำนวน 99 รูป / ดู 903 ครั้ง )
โครงการพัฒนาบุคลากรแห่งการเรียนรู้
( จำนวน 59 รูป / ดู 631 ครั้ง )
การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมบำบัดและกายภาพบำบัด(เบื้องต้น)
( จำนวน 52 รูป / ดู 432 ครั้ง )
ทัศนศึกษาสวนนกชัยนาท
( จำนวน 104 รูป / ดู 1318 ครั้ง )
กิจกรรมยามเช้าวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2560
( จำนวน 40 รูป / ดู 699 ครั้ง )
วันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐
( จำนวน 77 รูป / ดู 1171 ครั้ง )
วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๐
( จำนวน 113 รูป / ดู 1808 ครั้ง )
วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑
( จำนวน 38 รูป / ดู 781 ครั้ง )
โรบินสัน มอบของใช้สำหรับเด็กพิการ
( จำนวน 10 รูป / ดู 164 ครั้ง )