ภาพกิจกรรม
สำนักงานประกันคสุขภาพแห่งชาติ เขต๔
( จำนวน 19 รูป / ดู 369 ครั้ง )
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี
( จำนวน 29 รูป / ดู 684 ครั้ง )
โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี ๒๕๕๙
( จำนวน 47 รูป / ดู 807 ครั้ง )
โครงการสมาชิกนิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ครั้ง ๑๑
( จำนวน 19 รูป / ดู 442 ครั้ง )
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2559
( จำนวน 20 รูป / ดู 529 ครั้ง )
Symposium ประจำปี 2559
( จำนวน 89 รูป / ดู 1444 ครั้ง )
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
( จำนวน 20 รูป / ดู 479 ครั้ง )
โครงการเรียนฟรี 15 ประจำปีการศึกษา2558
( จำนวน 21 รูป / ดู 902 ครั้ง )
ข้าราชพลเรือนดีเด่น
( จำนวน 8 รูป / ดู 303 ครั้ง )
โครงการอบรม Work Boxes System
( จำนวน 96 รูป / ดู 2873 ครั้ง )