ภาพกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
( จำนวน 15 รูป / ดู 693 ครั้ง )
วันมาฆบูชา
( จำนวน 24 รูป / ดู 957 ครั้ง )
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ
( จำนวน 64 รูป / ดู 1890 ครั้ง )
วันครูแห่งชาติ
( จำนวน 25 รูป / ดู 962 ครั้ง )
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
( จำนวน 16 รูป / ดู 802 ครั้ง )
วันพ่อแห่งชาติ 2558
( จำนวน 18 รูป / ดู 665 ครั้ง )
วันลอยกระทง
( จำนวน 23 รูป / ดู 883 ครั้ง )
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 1
( จำนวน 11 รูป / ดู 588 ครั้ง )
พิธีมอบเกียรติบัตร Best practice
( จำนวน 14 รูป / ดู 685 ครั้ง )
นิทรรศการและผลงานวิชาการ Symposium ปี2558
( จำนวน 23 รูป / ดู 849 ครั้ง )