ภาพกิจกรรม
วันวิสาขบูชา
( จำนวน 9 รูป / ดู 353 ครั้ง )
วันสงกรานต์ประจำปี 2558
( จำนวน 20 รูป / ดู 838 ครั้ง )
พิธีสรงน้ำพระรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ
( จำนวน 22 รูป / ดู 881 ครั้ง )
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558
( จำนวน 15 รูป / ดู 765 ครั้ง )
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ที่ ซาฟารีเวิลด์
( จำนวน 24 รูป / ดู 1099 ครั้ง )
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2557
( จำนวน 44 รูป / ดู 1461 ครั้ง )
ทุน 87 โรงเรียน 87 พรรษา มหาราชา
( จำนวน 5 รูป / ดู 347 ครั้ง )
พิธีรับทุนคุณพุ่มประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
( จำนวน 17 รูป / ดู 812 ครั้ง )
Syposium การนำเสนอนิทรรศการและผลงานทางวิชาการ
( จำนวน 35 รูป / ดู 1316 ครั้ง )
งานคืนสู่เหย้าเจ้าตัวน้อย ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
( จำนวน 24 รูป / ดู 1003 ครั้ง )