ภาพกิจกรรม
ยิ้มสวยเสียงใส ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
( จำนวน 19 รูป / ดู 751 ครั้ง )
วันเด็ก ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง
( จำนวน 20 รูป / ดู 765 ครั้ง )
วันแม่แห่งชาติ ปี2557
( จำนวน 24 รูป / ดู 1333 ครั้ง )
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงานบ้านบางแค
( จำนวน 8 รูป / ดู 551 ครั้ง )
วันเข้าพรรษา
( จำนวน 45 รูป / ดู 1481 ครั้ง )
โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กพิการ โดยเครือข่าย พ่อ แม่ ผู้ปกครองและศูนย์ฯ
( จำนวน 40 รูป / ดู 1260 ครั้ง )
โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู
( จำนวน 30 รูป / ดู 1515 ครั้ง )
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
( จำนวน 39 รูป / ดู 1467 ครั้ง )
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทัศนศึกษาที่จังหวัดนครปฐม
( จำนวน 19 รูป / ดู 798 ครั้ง )
วันวิสาขบูชา
( จำนวน 20 รูป / ดู 823 ครั้ง )