ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (อ่าน 62) 12 ธ.ค. 60
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ (อ่าน 190) 30 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 215) 27 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 256) 11 ต.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2อัตรา (อ่าน 360) 09 ต.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 112) 22 ส.ค. 60
ประกาศใช้มาตรฐาน 2560 (อ่าน 105) 17 ส.ค. 60
ประกาศกำหนดค่าเป้าหมาย 2560 (อ่าน 88) 17 ส.ค. 60
ประกาศ รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (อ่าน 391) 31 ก.ค. 60
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 186) 14 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 276) 12 มิ.ย. 60
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ (อ่าน 172) 31 พ.ค. 60
ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาจิตวิทยาคลินิค (อ่าน 192) 30 พ.ค. 60
ประกาศ รับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการ 4 ตำแหน่ง (อ่าน 273) 25 พ.ค. 60
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 270) 18 พ.ย. 59
การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 247) 16 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 341) 21 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานราชการ (อ่าน 309) 18 ต.ค. 59
แนบท้ายประกาศสอบพนักงานราชการ (อ่าน 267) 13 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถ (อ่าน 186) 10 ต.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 310) 10 ต.ค. 59
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (อ่าน 1699) 03 ต.ค. 59
รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อขอรับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 336) 03 ต.ค. 59
แบบใบขอรับทุนคุณพุ่ม (อ่าน 261) 04 ส.ค. 59
การใช้มาตรฐานการศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 293) 04 พ.ค. 59
การกำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของมาตรฐานการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 260) 04 พ.ค. 59
ยกเลิกประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (อ่าน 288) 01 เม.ย. 59
ประกาศงานสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนา ซ่อมแซมอาคารการศึกษา (อ่าน 343) 16 พ.ย. 58
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับเด็กพิการ (อ่าน 330) 02 พ.ย. 58
หนังสือประกาศ (อ่าน 471) 08 ต.ค. 58