ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำหรับเด็กพิการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ

สำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.....................................................................................................

                ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี โดยได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ    การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคำสั่งที่ ๔๖/๒๕๔๖  สั่ง ณ  วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  จะดำเนินการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (งบลงทุน) (งานก่อสร้างอาคารบ้านพักครู ๘ หน่วย)  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.65 KB


โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2558,15:41   อ่าน 332 ครั้ง