อัตราจ้าง
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชระศักดิ์ อยู่ภักดี
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
อื่นๆ :