พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิราภา ศรีเลิศ
อื่นๆ :