พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอาชานนท์ ศรีนรคุต
อื่นๆ :