พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิโรบล วิชาย
อื่นๆ :