พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิรุฬลักษณ์ กระจ่างวงศ์
อื่นๆ :