ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรรณภา รัตตะคุ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย