ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจมาภรณ์ หาญลือ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย