ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวาลย์ โสภา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย