ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นายปรเมศร์ บำรุงหนูไหม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย