ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสายวลี ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย