พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมะลิวรรณ ศรีประดับ
อื่นๆ :