คนงาน
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงฤทธิ์ เฉลิมพงษ์
ตำแหน่ง : คนงาน
อื่นๆ :