อัตราจ้าง
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษฎา สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง