พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐภรณ์ น้องเดชา