ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทวีทรัพย์ จันทรทิพย์
ตำแหน่ง : ครู
อื่นๆ :