อัตราจ้าง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัชนี ผาไขย์
ตำแหน่ง : ครูธุรการ