อัตราจ้าง
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชรินทร์ บุญค่ำ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(โรงเรียนวัดโนนสภาราม นารถ วาจาวุทธ)
อื่นๆ :