พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพรชนก ทองคำ
อื่นๆ :