พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ ไพรสิริวงษ์
อื่นๆ :