คนงาน
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูจันทร์ แก้วโท
ตำแหน่ง : คนครัว
อื่นๆ :