คนงาน
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระพงษ์ วันทนานุวงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ
อื่นๆ :