ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ดีพิมาย
ตำแหน่ง : ครู
อื่นๆ :