พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติศักดิ์ กกนอก
อื่นๆ :