ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนาวิน สยะรักษ์
ตำแหน่ง : ครู
อื่นๆ :