ข้าราชการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุเชษฐ์ เผ่าเมือง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย